Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyt

Omaisen/läheisen hautaaminen

Hautajaisten järjestämisessä on paljon muistettavaa. Hautaustoimisto on sovittaessa mukana hautajaisjärjestelyissä ja auttaa mahdollisimman hyvin vastaantulevissa kysymyksissä. Ota yhteyttä


Tälle sivulle olemme koonneet kuitenkin hautajaisiin liittyviä asioita, jotka on hyvä muistaa:

Kuolemasta ilmoittaminen

lähiomaisille, mahd. työnantajalle, pankki/ vakuutusyhtiölle, sekä mahd. taloyhtiölle.

Liputus

omaisten halutessa, vainajan kuolemanjohdosta liputus: kuolinpäivänä ja hautajaispäivänä

Hautauslupa

vainajasta hautausluvan kirjoittaa, joka hoitava tai ruumiinavauksen tehnyt lääkäri. Lupa toimitetaan siihen seurakuntaan, jossa hautajaiset järjestetään.

mikäli vainajan tai omaisten tahto on polttohautaus, lupa on toimitettava tuhkauksen suorittavaan seurakuntaan.

suositeltava tapa on jättää hautauslupa hautaustoimiston hoidettavaksi.

Kuolintodistus

Kuolintodistus toimitetaan sairaalasta, terveyskeskuksesta tms. virkateitse rekisteriviranomaisille. Omaiset saavat halutessaan tilata kuolintodistuksen hoitavalta/ ruumiinavauksen tehneeltä lääkäriltä.

Virkatodistus

Vainajan asioiden hoitamista varten, virkatodistuksen saa rekisteriviranomaiselta, jossa vainaja oli kirjoilla kuolinpäivänä.

Hautajaiset -ja hautapaikka

Siunausajan ja hautapaikan varauksen voi sopia seurakuntaan, jo ennen hautausluvan toimittamista seurakuntaan.

Vainajan hautaus tehdään uuteen hautauspaikkaan tai vanhaan sukuhautaan. Hautakiven / muistomerkin tilauksesta / kaiverruksista voi sopia hautaustoimiston kanssa. Savonkukan yhteistökumppanit ovat: https://www.kivilahde.fi/ ja  http://www.mikkelinkiviveistamo.fi/

Siunaustilaisuus

Siunaustilaisuuden ajankohdan ja -paikan, papin ja kanttorin varaamisesta voi sopia hautaustoimiston kanssa, halutessa myös omaiset voi itse hoitaa ko. asiat.

Kantajat

Mikäli arkku saatetaan ulos kappelista, kantajia tarvitaan yleensä 6 henkilöä (vähintään neljä). Kantajista voi sopia myös hautaustoimiston kanssa.

Uurnan hautaaminen

Omaiset sopivat uurnan hakemisesta hautaustoimiston kanssa. Ja uurnan laskusta omaiset sopivat seurakunnan kanssa.


Muistotilaisuus

Muistotilaisuuden pitopaikasta ja tarjoilusta voi sopia joko seurakunnan tai hautaustoimiston kanssa. Usein hautaustoimistolla on yhteistyökumppanina pitopalvelu yrityksiä. Savonkukan yhteistyökumppanina, pitopalveluyrityksenä on  Ravinrtola Rosmarin( linkin kyseiselle sivulle löydättetästä->http://www.ravintolarosmarin.com/


Kukat

Omaisten kukkalaitteet, arkkukoriste ja mahd. kappelin ja muistotilaisuuden kukitukset voi sopia hautaustoimiston kanssa.